۱۳۹۸/۸/۱۹

حضور در نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

حضور در نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب


حضور شرکت مدرن تخت در دومین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری شهرآفتاب تهران

از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ تا ۱۳۹۸/۰۸/۰۲